Ga naar hoofdinhoud

Meld je aan bij Schoudernetwerk Zuidoost-Nederland

Samen werken wij voor betere schouderzorg

Onze aanmeldcriteria

Toetreding tot het SNZON wordt door ons bestuur beoordeeld aan de hand van vooraf geformuleerde criteria:

 1. Manueeltherapeut en/of Sportfysiotherapeut
 2. Inschrijving in Centraal kwaliteitsregister KNGF of Keurmerk Fysiotherapie
 3. Gevolgd hebben van de verplichte basisscholing
 4. Aantoonbare ervaring in onderzoek en behandeling van cliënten met schouderaandoeningen
 5. Daadwerkelijk zelf behandelen van de cliënten en minimaal twee dagen per week werkzaam
 6. Drie dagen per week een lid van het schoudernetwerk aanwezig op de praktijk
 7. Actieve deelname aan de jaarlijkse activiteiten (3 van de 4 activiteiten behaald hebben)
 8. Committeren aan de afspraken binnen het netwerk wat betreft werkwijze, registratie / scoringssysteem en communicatie
 9. Maximaal 3 leden per praktijk
 10. Goede spreiding binnen het gebied Zuidoost-Nederland, waarbij er binnen een afstand van 5 km geen andere deelnemer binnen het SNZON werkzaam is. Voor grote steden kan deze afstand mogelijk flexibeler ingevuld worden en wordt bij eventuele toetreding vooraf met het zittend lid overlegd, waarna uiteindelijk het bestuur beslissingsbevoegd is.
 11. Indien er meerdere locaties van één praktijk zijn (één AGB code), dienen alle locaties worden opgegeven en beoordeeld.

Contributie

Zo helpen we elkaar

De contributie bedraagt € 60,00 per lid per jaar. De contributie moet binnen 2 weken na het versturen van de rekening worden voldaan op het aangegeven rekeningnummer onder vermelding van je naam en contributie SNZON met jaartal. 

Samenwerkende zorgpartners

Heb je vragen of opmerkingen?

Stuur ons een e-mail als je vragen hebt of als jij jezelf aan wilt melden bij ons Netwerk. Wij komen graag met je in contact.

Stuur een mail

info@snzon.nl

Aanmeldformulier nieuwe leden

Samenwerkende partners

Schoudernetwerk ZON

Contact

Informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend
contact met ons op. Wij helpen je graag.